Löfte i gryningen

Pil till pilbåge.

Bok. Barrträ i spets och roder. 140 cm.