Psychiatry: A very short introduction

Stolen Psychiatry: A very short introduction är en möbelsnickarvariation på Oxford University Press utgivning av serien A very short introduction.

Det rör sig om små tänkvärda inledningar till - tja, hur många ämnen som helst, flera hundra säkert.

Till de klassiska titlarna hör God: A very short introduction och Capitalism: A very short introduction. Och givetvis Corruption: A very short introduction och The meaning of Life: A very short introduction.

Visionen är att tillhandahålla snabba men välskrivna introduktioner, som kvickt leder läsaren in ett ämne, täpper en kunskapslucka och rentav öppnar för nya frågor.

När variationen nedan föddes leddes jag helt av psykiatriintroduktionen, lika rafflande som en erotisk sång av Catullus.

Material: klibbal.

Sidan uppdaterades senast 2015-11-23 av Fredrik Sandblad.