Arts, Inc

IveyAmerikanen Bill Ivey, som bl.a. varit ordförande för National Endowment of the Arts (ungefär Kulturrådet, utan att egentligen vara särskilt likt Kulturrådet…) har skrivit boken Arts, Inc., där han ger röst för det expressiva livet. Ett expressivt liv utmärks bl.a. av kapacitet att kunna formulera sig konstnärligt.

Det är, enligt Ivy, alla människors rättighet att få leva expressivt, vilket såklart inte innebär att varenda jösse ska bli konstnär, författare eller musiker. Nej, inte alls. Och inte heller behöver alla ha engagemang att framkalla egna formuleringar i all världens genrer, tekniker och konstformer. Däremot ska alla få chans att laborera sig fram genom olika uttryck.

Alla borde stå i förbindelse med det kunnande och få tillgång till den hantverkserfarenhet som fordras för att bemästra konstformer. Det kan gälla att spela ett musikinstrument, teckna, dansa, komponera eller designa. Men det kan också handla om en livsinställning med sin bas i kreativiteten.

Kompetensen att uttrycka sig konstnärligt handlar ju egentligen inte alls bara om konst, utan om självkänsla och om att hitta verktyg för att tolka sin omgivning. Pengar, makt och framgång står i skuggan av det expressiva livet. Det expressiva livet är på så vis i någon mening autonomt, självständigt, höjt.

För min del är det expressiva livet fullständigt grundläggande i vardagen. Här på Träspråks webbplats syns min relation till trähantverket tydligast. Men jag lever också genom musiken, bilden och rummet och kanske starkast av allt genom det poetiska språket.


Sidan uppdaterades senast 2016-01-17 av Fredrik Sandblad.