Jordens blomma

Jordens blomma är en skönlitterär text (en novell eller möjligen ett drama) som berättar om några avgörande ögonblick i författaren Love Almqvists liv: en kväll i Philadelphia och en i Värmland.

 

Almqvist

 

Texten är delvis uppbyggd av hänvisningar till några av Almqvists viktigaste verk: Drottningens juvelsmycke, Skällnora kvarn, Ormus och Ariman, Det går an, Svenska fattigdomens betydelse, Sesemana, Varför reser du?, Songes, Skaldens natt och Jaktslotts-ramen.

Men egentligen handlar min version av Jordens blomma (Almqvist planerade faktiskt ett eget verk med denna titel, men det kom aldrig att realiseras) om hur människor som du och jag söker sin kärna i en värld av speglar och masker.

Hämta Jordens blomma här.

 

Kommentarer? Kontakta mig!


Sidan uppdaterades senast 2009-09-13 av Fredrik Sandblad